2016 – ´n Volksakker lê gereed vir sy arbeiders

Met die beste wil is daar geen goeie woord oor ons land, of die toestand van ons volk aan die einde van 2015 te sê nie – of is daar?

 

Ongelukkig is dit waar vir die oorgrote meerderheid wat hulleself (in eiewaan) “Afrikaner” of “Boer” wil noem, maar in wese óf die nuwe SA aanvaar het, óf wat met ´n eng rassebril net kla oor ´n gister waarna hulle hunker uit gemaksug en verdraaide selfgelding.

Maar vir die ware nasate van Geus en Hugenoot, die nuwe Voortrekkers en trotse draers van die Boerevolk se vryheidsideale is daar veel positief te sien.

Want ons is in eerste instansie die draers van die Christelik-protestantse tradisie van ons volk en dáárom sien ons die potensiaal in ons land en die ware kern van ons volk.

In die gees van “Suid-Afrika eerste” kan ons met ´n eerlike gemoed in die omstandighede rondom ons vorentoe kyk, soos generaal Hertzog en sy volgelinge in 1915/16.

En ons behoort uit hulle voorbeeld te leer dat wanneer jy op die gesigseinder van volksvryheid fokus en met toewyding daarnatoe werk, kan jy die geleenthede identifiseer en benut, die slaggate vermy, maar ook in moeilike omstandighede staande bly en met versigtig gekose bondgenote altyd vorentoe werk.

In die vorige rubriek is kortliks verwys na veel wat ons volk reeds opgebou het – met die oog op vryheid, eerder as oorgawe en ondergang.

 

            Ons het die hoekstene van ´n volks-ekonomie;

            Ons het talle CVO skole waar Christelike, moedertaalonderrig gedy;

Ons jonger geslag hunker na hul eie kultuur en erfenis-bewaring;

Selfs in die midde van verwarring, brand die suiwer geloofslig sterk in talle gemeentes!

 

Tog is daar steeds soveel meer wat ons kan doen om die momentum van hierdie volkseie bewegings na vryheid te versnel. 

Daarom roep ons elke volksgenoot om, in hierdie laaste week van 2015, tog enkele voornemens vir 2016 (en verder) in alle erns te oorweeg.

 

1.    Kom ons vra onsself, met elke taak, elke aksie, daardie tydlose vraag van doktor Malan – Afrikaner, quo vadis?

Ons weet waarheen – na volksvryheid!

Die vraag word bedoel as toets of ons optrede telkens vordering na vryheid beteken, of dalk die ideaal kan verydel, of op ´n dwaalspoor plaas.

 

2.    Vind uit watter volkseie aksies is daar in ons onmiddelike omgewing – sluit aan en maak dit sterk!

 

Of neem die voortou en mobiliseer ons gemeenskappe om deel te word deur ´n plaaslike aksie op die been te bring, of nasionale aksies aktief te steun.

 

3.    Kom ons werk saam met mekaar, deur ons kinders na die plaaslike CVO skool te stuur, ons plaaslike volkseie sakemanne en professionele lui te identifiseer en ondersteun.

 

4.    Kom ons onderneem om elkeen meer tyd af te staan aan ons volkseie projekte – in baie gevalle is daar groot behoefte aan kundigheid, en kan ´n bydrae van ondersteuning, tyd en werk oneindig meer beteken as blote geldelike bydraes.

 

Dan sal daardie ander Suid-Afrika, óns Suid-Afrika, verder en vinniger groei, in 2016 en vorder.

Want deur daardie samewerking en onderlinge steun sal ons weer ´n volk word wat homself kan red – natuurlik bedoelende dat al daardie arbeid en werk geskied in ware geloof en vertroue.