Waterwerke gaan SA miljoene kos

Die agterlosigheid van munisipaliteite, en die rassistiese beleid van die regering, is die rede waarom die opgradering van toerusting, en die beter bestuur van water nou miljoene Rand gaan kos.

Dit is die siening van ’n lid van die Oranje Sakekamer in Pretoria nadat dit bekend geword het dat Suid-Afrika miljoene Rand gaan betaal vir Denemarke se dienste om beter waterbestuur toe te pas.

’n Deense afvaardiging, waarby ingesluit is die Minister van Omgewingsake en Voedsel, Eva Kjer Hansen, Kroonprins Frederik en die Minister van Handel,  Troels Lund Poulse, is tans in Suid-Afrika met die doel om hulle kennis en toerusting aan die onkundiges te verskaf teen ’n enorme bedrag geld.

Suid-Afrika se waterbestuur het sedert 1995 drasties versleg, wat tot erge besoedeling gelei het, en nou ter elfder ure reggestel moet word teen ’n prys wat haas onbekostigbaar is.

Die woordvoerder van Oranje sakekamer sê alhoewel hier genoeg kundigheid in die land is, word dit geïgnoreer deur die regering weens hulle haat teen blankes, en word ander blankes uit ander lande geroep om die werk te doen wat  vir jare deur blankes in Suid-Afrika gedoen is.

Die waterkrisis wat hoofsaaklik veroorsaak is deur die onkundigheid van werkers by munisipaliteite wat nie instandhouding doen op toerusting nie, is die hoofrede vir die krisis.

Onbevestigde berigte lui dat Suid-Afrika begroot om sowat R90 miljoen te betaal vir die opgradering van toerusting.

Kenners wys daarop dat die opgradering van toerusting van weinig waarde sal wees as die werkers steeds onopgelei is, en munisipaliteite steeds die beleid handhaaf om geen instandhouding te doen nie.

Kubane is die land ingebring om die waterprobleme in die Vrystaatse munisipale gebiede reg te stel, maar dit blyk dat kommunikasie probleme sodanig is dat die werk uiters stadig vorder, en onbevredigend is.

Tans gaan sowat 40% van water verlore in pyplyne wat nie instand gehou word nie, en is die besoedelingsvlak in die belangrikste opgaardamme sodanig dat dit mediese risiko’s inhou.