VRYHEIDSMARS (Selfbeskikkingsoptog)

Front Nasionaal Suid-Afrika, in samewerking met ander organisasies (insluitend die Boere Afrikaner Volksraad, Afrikaner Weerstandsbeweging en ander) trek op Vrydag 27 November om 10:00 saam by die Pretoria Kunsmuseum waarvandaan leiers van die verskillende organisasies die teenwoordiges na die Uniegebou sal lei
Hier sal ‘n ‘n manifes aan die Suid-Afrikaanse regering oorhandig word waarin daar gevra word dat die reg tot selfbeskikking erken word en dat daar onmiddellik stappe geneem word om dit te laat realiseer.
Die mars sal ook die duisende slagoffers van sinlose geweld en plaasmoorde huldig.
Woordvoerders van verskillende organisasies sal beskikbaar wees vir persverklarings na afloop van die verrigtinge by die Uniegebou. Ons nooi derhalwe die media hartlik uit om daar te wees.