Verligte Vrolikheid

Die volk wat in duisternis wandel, het ’n groot lig gesien … hulle is vrolik voor U aangesig …   (Jes. 9:1,2).

Ek het as ’n lig in die wêreld gekom, sodat elkeen wat in My glo, nie in die duisternis sou bly nie (Joh. 12:46).

Soms word die duisternis vir ’n mens te veel; die duisternis van sonde en ongeregtigheid, die duisternis van ’n wêreld wat voortploeter op pad na die ewige verdoemenis. En ’n mens is nou maar een maal in hierdie wêreld en word dikwels slagoffers van die ongeregtigheid. Dan voel dit of die lewe sinloos is en alles tevergeefs is. Hierdie duisternis is egter verdryf deur die groot Lig en die duisternis mag dit nooit weer oorweldig nie (Joh. 1:5) – ook nie in jou lewe nie. Jesus Christus het die duisternis kom oorweldig deur die sonde en die dood te oorwin aan die kruis, en hierdie lig skyn deur die werking van die Heilige Gees tot in elke ware gelowige se hart. Jy, kind van die Here, mag nie toelaat dat die lig wat die Here Jesus gebring het, verdryf word in jou lewe deur die sorge en kommer van die lewe nie! Onthou dat Hy alles en almal wat jou lewe onaangenaam maak, ja, selfs die duiwel self, verslaan het. Niks mag ooit weer die verligtende bevryding wat Hy gebring het, ongedaan maak nie. Kyk na die Lig en laat dit al die duisternis om jou verdryf. So sal dit ook eendag wees in die nuwe Jerusalem: En die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy lamp. Gaan leef vandag in die lig van die Lig en wees vrolik in teenwoordigheid van die Here.

Gebed: Here Jesus, dankie dat U die Lig is wat na die wêreld gekom het en dat ek in u lig die Lig mag sien. Amen.