US besluit anders oor Afrikaans

Is prof. Wim de Villiers, rektor en vise-kanselier van die Universiteit van Stellenbosch (US) ‘n fyn strateeg of hardloop hy saam met die hase en jag met die jakkalse.
Nadat hy aan druk van studente toegegee het en aangekondig het dat Engels die voertaal aan die universiteit van volgende jaar sal wees, was die eenparige besluit van die sewe lede van die uitvoerende komitee dat die huidige taalbeleid waar Afrikaans en Engels gelyke status het, onveranderd bly.
Prof. De Villiers is lid van die uitvoerende raad. Die ander lede is George Steyn, raadsvoorsitter, prof. PW van der Walt, prof. Prieur du Plessis, dr. George du Toit, prof. Leopoldt van Huyssteen (bedryfshoof) en prof. Hansie Knoetze (dekaan van die fakulteit ingenieurswese).
Daar is ook besluit dat daar nie verder in 2015 aan die taalbeleid verander sal word nie.
Enige toekomstige veranderinge aan die taalbeleid of -plan moet volgens statutêre voorskrifte geskied.