Universiteite word fabrieke vir rewolusionêres

Die toekoms van Afrikaans aan prominente universiteite gaan nou beslis word deur ‘n klomp amateurs wat buite die Grondwet van Suid-Afrika optree. Almal onthou mos nog, die Grondwet wat moedertaalonderwys onder andere verskans het tussen die “wigte en teenwigte” van FW de Klerk.
Wat die vraag laat ontstaan wat die toekoms vir Afrikaans is behalwe in die hande van Afrikaanse liedjiesangers wat die meeste slegs drie lettergrepe ken en die meeste van die tyd verkies om net drieletter woorde te gebruik.
Afrikaans, die taal waarvoor daar ‘n monument opgerig is, waarin wêreldgehalte akademiese prestasies behaal is en een van die modernste en mees uitdrukkingsvolle tale in die wêreld is, word nou deur verskillende sosiale wanaangepastes op die tersiêre terreine aangeval. 
Soos ons almal teen dié tyd weet, is sosiale media saam met groot koerantgroepe aan die spits van sake en tree hulle soos ‘n moderne Spaanse Inkwisisie op teen almal wat van hulle wil verskil. En hulle het beslis dat Afikaans moet weg.
Reeds word voorspel dat dit die einde van Afrikaanse skole is. Afrikaanse skole wat se wordingsjare deel is van hierdie volk se geskiedenis moet nou net afgewater word en van alle karakter ontneem word sodat die karakterloses agter die skerms nie moet uitstaan nie.
‘n Universiteitsopleiding is die beste kwalifikasie wat daar is, maar as universiteite ontaard in opleidingsfabrieke vir rewolusionêres, dan moet daar ander planne beraam word.
Met die kostes verbonde aan akademiese opleiding, en het iemand dalk illusies daaroor dat blankes ook kwytgeskeld gaan word? Indien wel, kyk net na die regering se houding teenoor blanke boere in droogtegeteisterde gebiede.
Maar bowe alles, miskien moet ons dan buite die akademiese boks begin dink en daarna kyk of dit nie beter sal wees om ons kinders oorsee te stuur om gespesialiseerde ambagte te leer nie.
Iets waarna gekyk kan word, is om handgekerfte meubels te vervaardig, handgemaakte leerskoene, glasblasers; alles hoogsaangeskrewe en hoogswinsgewende ambagte in Italië.
Laat ons nie in sak en as versink nie. Laat ons planne maak en bowe alles: Witman hou jou kop hoog.