Son- en Windplase nie winsgewend

Boere wat nog gedink het om ’n bykomende inkomste te kry deur sy grond as windplaas, of selfs as sonplaas beskikbaar te maak, moet liewer iets anders probeer.

Aanvanklik het boere entoesiasties gewag op die dag wat sy Windplaas ’n bykomende paar duisend Rand inbring. Ander het gemeen ’n Sonplaas is die antwoord.

Die moontlikhede was wel belowend, tot die prys van die twee energiebronne afwaarts aangepas is vir redes wat onbekend is.

’n Ekonoom van Pretoria het die verlaging in die prys wat aan ’n produsent van energie betaal word, beskryf as ’n “boere verneukery”.

Die “program” vir verskaffing van son- of wind energie is drasties “aangepas” en waar windenergie teen R1-14 per KW/u aangekoop sou word, is die prys skielik verlaag tot R0-74, wat die winsgewendheid ’n onwaarskynlike maak.

Dieselfde geld vir Sonplase, waar die prys vanaf R2-75 verminder is na sowat R1-00, en die moontlikheid bestaan dat dit nog verder verminder sal word.

Teen sulke pryse sal dit ‘n skale kans bied om winsgewend te wees, en behoort boere liefs ander terreine te ondersoek om ’n bykomende inkomste te realiseer.

Eskom pak die skuld vir die verlaging in pryse op die ligging van son- en windplase wat hulle energie na die noorde van die land moet stuur terwyl die plase in die suidelike en westelike dele van die land opgerig is waar son en wind meer deurlopend beskikbaar is.

Met Suid-Afrika se steenkool kragsentrales wat almal in die noorde geleë is, word verspreiding ’n probleem.