Regering se antwoord bly rasse-kaart

Dit is duidelik dat die Suid-Afrikaanse regering geen behoefte of begeerte het om enige aandag aan plaasmoorde te gee nie, en dat hulle tot in lengte van dae die rassekaart sal uitruk die oomblik as hulle tot verantwoordelike regering geroep word.
Dit is die reaksie van mnr. Louis Meintjes, President van TLU SA, na aanleiding van ‘n voorlegging van SA se Permanente Verteenwoordiger by die VN se konferensie oor minderheidsregte.
“In twee voorleggings het die Suid-Afrikaanse verteenwoordiger probeer om minderheidsgroepe se status te verkleineer, in plaas daarvan om ‘n hand van vriendskap na minderhede uit te reik.  TLU SA, VF+ en Afriforum het almal gefokus op misdade waardeur veral die boere-minderheid geraak word en waaraan niks gedoen word nie.
“Haar beroep op die sogenaamde versoeningsklousule in die Grondwet, wat sê die land behoort aan almal, behoort teen hierdie tyd al gesien word vir die bedrog wat dit is.  Solank grondhervorming geforseer word, en solank as daar eise gestel word dat boere en besighede meer as die helfte van hulle aandele aan swartes moet gee, word dit duidelik dat daardie Grondwet se klousule net ‘n bietjie suiker rondom die bitter pil is.  Daar is ‘n Artikel 235 wat handel oor minderheidsregte, maar na 21 jaar het die ANC nog geen poging aangewend om wetgewing onder daardie klousule in werking te stel, soos die Grondwet bepaal moet gebeur nie.
“TLU SA kan geen ander afleiding maak nie as dat die regering nie nou nie, en nooit nie, iets aan plaasmoorde gaan doen nie.  Hulle kan wel polisiemoorde van ander moorde onderskei, maar beweer hulle kan nie plaasmoorde insgelyks onderskei nie. 
Dit is ‘n blatante onwaarheid en dui op hulle onwil, net soos hulle geen wil het om enige minderheidsgroep in die land se regte te erken en beskerm nie.
Ons boere is op ons eie, en ons sal eenvoudig sterker moet fokus op ons eie veiligheid, en in die proses genadeloos optree met die terroriste wat ons op ons eie grond kom verhinder om voedsel vir almal op die tafel te plaas”, sê mnr. Meintjes.