Rassestryd binne DKD

Luidens berigte het ´n vergadering van Wes-Kaapse tronkhoofde verlede week ontaard in oor-en-weer beskuldigings, onmin en eise vir die ontslag van ´n kleurling kollega.

Dit volg nadat pamflette wat by die Brandvlei gevangenis versprei is, swart tronkhoofde ontstel het. In die pamflette is ANC-planne teen “tradisionele Weskaap inwoners” blootgelê.

Luidens Solidariteit en verskeie DKD-beamptes by Brandvlei, voer die DKD en POPCRU ´n verbete stryd teen “bruin werknemers”.

Die regime wil die nasionale demografie afdwing op alle indiensneming, tot uitsluiting van bevolkingsgroepe wat binne bepaalde gebiede wel ´n meerderheid van hul gemeenskap vorm.

Hierdie naakte rassisme word toenemend ook deur ander bevolkingsgroepe ervaar.

Ofskoon dit ons standpunt van onderdrukking deur die regime bevestig, besef ander bevolkingsgroepe, vakbonde en verbonde organisasies steeds nie dat afsonderlike selfbeskikking die enigste oplossing bied nie.

Juis hierdie vlakke van rassespanning en massa-oorheersing was reeds ses dekades gelede die kern-dryfvere van doktor Verwoerd se beleid van regverdige naasbestaan van alle volkere binne Suidelike Afrika.

En juis die kommuniste binne die ANC was uit die staanspoor teen die ontlonting van spanning gekant.