Persverklaring oor samewerking tussen BAV en FN

In ‘n belangwekkende daad van samewerking tot verkryging van selfbeskikking vir die Boere-Afrikanervolk, het Front Nasionaal SA en die Boere-Afrikanervolksraad tydens ‘n vergadering op 11 November 2015 besluit dat laasgenoemde sal deelneem aan ‘n gesamentlike aksie beplan vir 27 November 2015.
Aanwesig by die vergadering was Mnre. Andries Breytenbach, Steyn van Ronge en Abel Malan van die Volksraad, en Hannes Engelbrecht (nasionale leier) en Willie Cloete van FNSA.
Dit was ook besluit dat die regsverteenwoordigers van die organisasies – Mnre. Paul Kruger vir die Volksraad en Marius Coertze vir FNSA – sal saamwerk om die teks van die manifes op te stel, wat aan ‘n Regeringsafgevaardigde oorhandig sal word tydens voormelde gesamentlike aksie, in die vorm van ‘n opmars na die Uniegebou in Pretoria. In die manifes sal Front Nasionaal SA sy ondersteuning betuig aan die proses wat die Volksraad volg tot praktiese realisering en implementering van die Boere-Afrikanervolk se reg op selfbeskikking. 
Hannes Engelbrecht namens FNSA en Abel Malan namens die Volksraad sal ondersteuners van selfbeskikking toespreek tydens die aksie by die Uniegebou op 27 November. Mense kom bymekaar om 10h00 by die kunsmuseum in Wesselsstraat, en sal vandaar beweeg na die Uniegebou.