Opsionele eksamen aan die UK

Teen gistermiddag het ongeveer 3,600 studente reeds ´n petisie onderteken, wat eis dat eind-eksamens aan die Universiteit van Kaapstad opsioneel moet wees.

Daar word aangevoer dat kampus-ontwrigting “geestelik uitputtend” is vir studente, wat nou aandring dat hul semesterpunte eerder in ag geneem word (vir bevordering).

Hierdie eise volg op ´n voorstel deur die UK dat studente kan kies om gedurende Januarie 2016 die eksamen af te lê.

Intussen het dit aan die lig gekom dat ´n soortgelyke petisie by die Universiteit van Wes-Kaapland groeiende steun geniet.

Onderwyskenners met wie Die Vryburger geskakel het, meen hierdie is ´n gevaarlikse tendens wat begin het by studiegeld, en nou na die hart van akademiese standaarde sny.

Ouers het hulle kommer en frustrasie teenoor die koerant uitgespreek.

Nie net moet my kind op ongelyke grondslag meeding met amokmakers vir toelating en studiehulp nie, maar nou wil daardie selfde bevoordeeldes verdere voorkeur-behandeling opeis wat eendersyds die waarde van kwalifikasies gaan verlaag, en andersyds ´n “slaag” toeken wat onverdiend is – daardie ongekwalifiseerde studente gaan dan weer met my kind meeding vir werk en bes moontlik dáár ook voorgetrek word.”