Neo-rassistiese slag teen Afrikaans gelewer?

Die Vryburger is oorval deur verontwaardige volksgenote nadat professor Wim de Villiers, rektor van die Universiteit van Stellenbosch, in ‘n skok-verklaring bekend gemaak het dat onderrig vanaf 2016 in Engels, as “gemeenskaplike landstaal”, sal geskied.

As ‘n fopspeen het hy gesê dat akademiese steundienste sal wel in ander tale beskikbaar wees. Na berig word het hy die aankondiging eensydig gedoen.

Ofskoon daar diegene is wat dit sien as ´n uitdaging deur De Villiers aan die US se Raad, en oproepe doen dat die Raad hierdie besluit moet verwerp, is die meerderheid kommentators dit eens dat Afrikaans op tersiêre vlak hiermee finaal in gedrang gekom het.

Uiteenlopende kritiek oor die besluit het gekom van ´n verskeidenheid organisasies en politieke partye – die Afrikanerbond, VF+ en DA, asook Afriforum Jeug en verskeie akademici betreur die stap.

Die reëlmaat waarmee woordvoerders hulle beroep op gewaande grondwetlike beskerming, toon tot watter mate hierdie organisasies uit voeling is met die ware toedrag van sake, aldus ´n onafhanklike ontleder.

In sy reaksie het die ANC die ware sentiment van die “mense” verwoord; dat daar geen plek is vir Afrikaans in vandag se Suid-Afrika is nie en by implikasie ook nie vir die Afrikaner nie.

Afriforum het Maandag aangekondig dat samesprekings met die US bestuur aangevra is.

Dit val vreemd op, aangesien Afroforum aanvanklik die kampus-onrus ondersteun het, maar nou nie van die resultaat hou nie.

Kommer heers ook opnuut oor die toekoms van Afrikaanse skole – indien tersiëre onderrig verengels, gaan druk op skole om ook te “transformeer” net toeneem.

Verskeie ouers het Die Vryburger gekontak:

Dit is nou hoogtyd dat elke ouer wat bely om “Christen” en “Afrikaner” te wees, sal besef dat ons toekoms lê by eie instellings – instellings geskoei op die Woord van God en volkseie kultuur-uitlewing, soos skole geaffiliëer by die BCVO en tersiëre instellings soos die APA,” was een ouer se kommentaar.

‘n Bekende op die kultuurakker het dit weer beklemtoon dat “indien meer ouers ons CVO-skole ondersteun, sal koste begin afneem en meer omvattende geriewe bekostigbaar word vir almal.

“Ons enigste oplossing lê in selfbeskikking – na twee dekades van onderhandeling en leë beloftes is die waarheid van Afrikaner-haat duidelik sigbaar.”

Foto: Stellenbosch Universiteit