Minder koring in SA verwag

Die land se koringoes gaan aansienlik kleiner wees as wat vroeër deur die Oesskattingskomitee bepaal is.

Die kleiner oes word toegeskryf aan die erge droogte wat tans ondervind word in koringproduserende gebiede soos die Wes-Kaap en Oos-Vrystaat.

Die Komitee het in die afgelope oesskatting die verwagte opbrengs met ’n verdere 2,4% verminder na ’n totale oes van sowat 1,500 miljoen ton.

In die 2010 tot 2011 oesjaar het Suid-Afrika ook swak gevaar, en toe is 1,430 miljoen ton geoes.

Landbouers wys daarop dat die droogte nie net ’n negatiewe invloed het op die tonnemaat wat geproduseer word nie, maar ook die aankoop van plaasgereedskap en toerusting beperk.

Nuwe trekker- en werktuigverkope het aansienlik gedaal in die afgelope kwartaal, en kan na alle waarskynlikheid nog verder krimp as die heersende toestande in die klimaat voortduur.