Malema beskinder blankes in Londen

Malema sit in Oxford en soos ‘n ou Engelse kolonialer beskinder hy steeds die blankes van Suid-Afrika.
Hy beskuldig ook die blankes wat elke dag iets meer verloor as wat gister die geval was, dat hulle steeds ‘n heerskappy het oor die land se ander inheemse bevolkings.
Malema is in Brittanje vir doeleindes van gesprekvoering. Maar hy kla steeds dat wit mense ‘n stelsel van meerderwaardigheid teenoor swartes handhaaf.
Hy verwys terug na Apartheid en sê dat swartes was aan ‘n situasie onderwerp waar hulle opvoeding geweier is sodat hulle ’n bron van goedkoop arbeid kon wees.
Kenners wys daarop dat veral die Engelse vir hierdie storie gaan val en dan gerieflikheidshalwe daarvan vergeet dat hulle en hulle Europese vennote ook maar migrante uit Afrika verwelkom om ongeskoolde hande-arbeid te verrig.
Hy het aan die gehoor gesê sy party wil nie wit heerskappy met swart heerskappy vervang nie, maar wil die waardigheid van die kontinent herstel.