Malan praat kaalvuis oor selfbeskikking

Die Onder-voorsitter van die Boere-Afrikaner Volksraad, mnr. Abel Malan, het vanmiddag na die Vryheidsmanifes by die Uniegebou oorhandig is, die volgende kragtige toespraak gelewer.

Geagte Mede-Volksgenote,

Ons is vandag hier bymekaar as groep wat baie duidelik aan hierdie huidige regering en aan die buitewêreld sê: “Ons sal weer in die nabye toekoms oor onsself regeer deur middel van ‘n Volkseie, Protestantse, Burgerlike gesag – en as De Klerk gedink het sy oorgawe van 1994 was ‘n onomkeerbare proses: nou sal die wêreld sien wat is ‘n onomkeerbare proses”

Op Geloftedag, 16 Desember 1966 het die Verenigde Nasies ‘n waterskeidingsverdrag aangeneem: Die “International Covenant on Civil and Political Rights” en hierdie verdrag sê ondermeer: “All peoples have the right to self-determination; by virtue of that right they freely determine their political status as well as their own economic, social and cultural development”

Op 10 Desember 1998 het die ANC-regering hierdie Verdrag aanvaar en onderteken. Daarbenewens: Artikel 235 van die huidige Grondwet bepaal ook dat ‘n volk wat homself wil regeer binne ‘n territorial entiteit, dit mag doen indien nasionale wetgewing daarvoor aangeneem word.

Tussen 1838 en 1886 het die Boere-Afrikanervolk nie minder nie as DERTIEN volksrepublieke in suider-Afrika noord van die Oranjerivier gestig. Ieder en elkeen van hierdie republieke is gestig op grond wat verkry is in ooreenstemming met die Volkeregtelike wyse van grondverkryging. Sekere dele van hierdie gronde was onbeset danksy sterk Swart volke se uitwissingsveldtogte teen swakker Swart volke. Sekere gronde is regmatig verower nádat ons onsself suksesvol verdedig het teen ongeprovokeerde en onaangekondigde afstorming en moord op ons en pogings om ons uit te wis.

In sekere gevalle het ons die grond bekom in ruil vir beskerming aan Swart stamme teen ander Swartes, in ander gevalle in ruil vir vee, en in ander gevalle in ruil vir beide vee en beskerming teen ander Swart moorddadige tiranne. Nêrens het die Boer enige grond van julle Swartes gesteel soos wat julle gereeld verkondig nie. Dit is waar – ons is nie die oorspronklike inwoners van hierdie land nie. Maar julle Swartes is ook nie. Die Boesmans was eerste hier, van wie vandag baie min oor is onder andere omdat hulle deur julle Swartes ook uitgemoor is.

As ons Blankes “White settlers” is, dan is julle Swartes “Black settlers”. Julle weet dit self baie goed – dit is hoekom julle nie eens gestry het met die VN-rapporteur wat dit in 2005 reguit vir julle gesê het nie. As die Boere indringers in Transvaal was, dan was die Matabele-koning Mzilikaze wat uit Natal vir sy koning gevlug het omdat hy beeste gesteel het ook ‘n indringer in Transvaal.

Die verskil is net dat die Matabeles se indringing in Transvaal gepaard gegaan het met ongekende moord en plundering terwyl die Boere hier aangekom het sonder om ‘n siel uit hulle eie uit enige leed aan te doen. Inteendeel, talle verjaagde Swart stamme het by ons Boere beskerming kom soek en verkry en ook hulle stamgronde wat die Matabeles van hulle geroof het is deur die Boere teruggegee aan Swartes wat Mzilikaze se moordtogte oorleef het en daarom gevra het.

DIT IS ONS REKORD IN HIERDIE LAND EN ONS IS TROTS DAAROP, MAAK NIE SAAK HOEVEEL VUIL PROPAGANDA TEEN ONS OPGEHOOP WORD NIE.    

Witmense sonder ruggraat onder leiding van FW de Klerk en sy meelopers het in 1992 in ‘n referendum besluit om te buig voor julle Swartes se barbaarse metodes van terrorisme. Een derde van ons (ongeveer 700 000 mense) het daarteen gestem. Die Kommuniste van die ANC en die Wit humanistiese ruggraatloses en die ganse buiteland wat hulle monde vol het oor ons maar gladnie uitgelewer is aan die hel wat ons nou elke dag hier uitstaan nie moet kennis neem en ons goed verstaan: Ons het nie in 1992 die prysgawe van ons duur-gekoopte Vryheid aanvaar nie, en ons aanvaar dit steeds nie. ONS SAL DIT NOOIT AANVAAR SO LANK ONS LEEF NIE.

Op 23 April 1994 het Thabo Mbeki namens die ANC, Genl. Constand Viljoen namens die Boere-Afrikaners en Roelf Meyer namens die Nasionale Party “The accord on Afrikaner Self-determination” onderteken. Daar is ooreengekom dat die steun wat partye met ‘n spesifieke verkiesingsmanifes vir selfbeskikking in die 1994 verkiesing sou ontvang, as aanduiding sou dien van die bewese steun vir selfbeskikking in ‘n eie Volkstaat. Tydens die 1994-verkiesing het die Volksfront 425,000 stemme bekom en in die munisipale verkiesing daarna oor die 600,000 stemme. Daardie steun is deur die ANC eenvoudig geïgnoreer ten aansien van wat dit veronderstel was om te beteken.

Die tussentydse Grondwet van 1993 het voorsiening gemaak vir die daarstelling van ‘n Volkstaatsraad. Hierdie raad het sekere aanbevelings oor territorial selfbeskikking aan die ANC regering gemaak wat weereens bloot geïgnoreer is. Kort na sy aanbevelings gemaak is, was die Volkstaatsraad stil-stil eensydig deur die Regering ontbind sonder om enigsins uitvoering te gee aan die ondernemings in die lig waarvan daardie raad ontstaan het.

Net soos Shepstone in 1877, dink die ANC-kommuniste en die Wit ruggraatloses nou dat ons maar in hierdie saak berus. Vir hulle sê ons: Moenie geflous word nie. Die Boer se wiele draai soms stadig, maar hy draai gewis. Gedurende 2007 het ‘n Volksvergadering plaasgevind waar besluit is om ‘n verkiesingkommissie (die VVK) op die been te bring.

Die VVK het gesorg dat ‘n demokraties-verkose, volksverteenwoordigende raad verkies was wat namens die Volk die proses van selfbeskikking kon aanpak. Die Volksraad is verkies op 24 September 2011, beklee met die volgende mandaat: Gaan volg die roete wat die Reg voorskryf om vir ons as volk onafhanklikheid te verkry in ‘n eie grondgebied.

Na jarelange gesukkel het die Regering ingestem tot gesprek met die Volksraad, wat verlede jaar Augustus plaasgevind het. Daartydens het Ramaphosa bevestig dat wetgewing nodig sal wees, volgens die vereiste van Grodwet-Artikel 235, om ons Vryheid in ‘n eie gebied te verkry.

Die Volksraad het verklaar dat hulle honderd persent bereid is om die proses dienooreenkomstig af te handel, maar die Regering weier of versuim sedertdien om sodanige wetgewende proses saam met die Volksraad te inisieër.

Ramaphosa se houding was dat ons nie met die Regering nie maar met die ANC moet skakel in die proses en hy het onderneem om sodanige gesprek tussen die Volksraad en die ANC te fasiliteer. Daarvan het tot dusver dadels gekom. 

I am going to address the President and his Government as well as certain Boer-haters now in English:

Thabo Mbeki: You closed down the Boer’s commando system, promising to ensure an alternative system would be put in place. Of course, that never happened. This despicable act of yours have costed us much blood. We will not leave it at that, let every one be sure of that. We are protesting against this for years now – and for years we are ignored. A special unit could be formed for the protection of rhino’s, but for the Boer producers of food in this country, that could not be done. Our lives are worth less than the lives of wild animals in this country. So be it then – but no one must wail when they reap the fruit of our counter-actions.

Mr. Zuma, you are the leader of this country’s conglomerate population, but you are not the Boers’ leader. We have chosen our own leaders to represent us as a people. The process of implementing our own independent state is being followed in accordance with the Law and this country’s constitution. For four years you have been blatantly ignoring our legitimate plea to enter into peaceful, meaningful discussions regarding the creation of our own independent state.

Our ancestors acquired huge portions of South Africa legitimately. FW de Klerk and his spineless mob of humanistic Afrikaners surrendered to your terrorist war against civilians by signing away the whole country to your masses via a one-man-one-vote election.

During the 1992 referendum, 700,000 people voted against De Klerk’s treacherous plans. All we asked from you was to sit down with our Volksraad and negotiate an independent state in good faith for the Boer-Afrikaner people. We are faithful Protestants and law abiding citizens and thus do not want to shed innocent blood in order to get independence in our own state. However, any nation that is pushed to the brink of extinction by a racist government earns the right to reverse that process, by whatever means.

After your ancestors tried to annihilate them, our ancestors faced a battle of survival during 1838 at a place in Natal which later became known as Bloodriver. At that battlefield The Almighty Lord of Heaven and Earth came to our people’s rescue: Approximately 20,000 of King Dingane’s best Zulu warriors could not overcome only 460 Boers pinned down in a small laager made of 64 oxwagens. Our Heavenly Father’s angels fought the battle on our behalf, with a glorious result: Almost 4 000 Zulu’s were slaughtered and no Boer died.

The Nkome river was filled with mutilated bodies and the river became a stream of blood; stinking for months on end. Our ancestors were only the instrument in The Almighty’s hand. Mr. Zuma you must take note: Keep on pushing the Boers to the point of another Bloodriver: We will call upon Our Heavenly Father again to fight the battle on our behalf. Should you continue to trample upon our legal right to self-determination, you will leave us with no other choice than to fight you until the bitter end.

To Julius Malema: The country and even the Government might be afraid of you. We are not afraid of you.

Aan Frikkie de Klerk, Pikkie Botha, Roelfie Meyer, Leon Wessels en julle meelopers: In die Tweede Vryheidsoorlog is verraaiers tereggestel vir slegs ‘n breukdeel van die verraad wat julle teenoor die volk gepleeg het. Ons sê niks verder daaroor vir huidige doeleindes nie.

Aan die ruggraatlose humanistiese Wittes wat ons nie ‘n eie onafhanklike staat gun nie: Ons gun julle julle strewe en ideale. Ons gun julle julle nuwe Suid-Afrika. Los ons uit en gun ons ook ons strewe en ideale.

Julle Wit velle sal julle nie red as julle gaan aanhou om in ons pad te staan nie. Inteendeel: Julle, en nie die Swartes nie, is Vyand Nommer 1 vir ons. Julle het reeds die afstootlike heksepoot-vlag, die afgod “Nkosi” van die sogenaamde “volkslied”, en ‘n patetiese, mislukkende staat as julle eie aanvaar.

Ons daarenteen, sal NOOIT die vryheidstryd opgee nie. Ons gaan ‘n suiwer protestantse Boere-republiek stig in ‘n deel of gedeeltes van hierdie land wat deur die barbare se voorvaders amptelik aan ons afgestaan is of andersins wettig aan ons behoort. Ons sal weer ons eie regerende Volksraad hê; ons sal weer ons eie vlag hys en ons sal weer met trots en trane in ons oë “Kent’ gij dat volk” en “Die Stem” sing uit volle bors en in dankbaarheid teenoor ons Vader vir Sy onbeskryflike genade oor ons.

Ek dank u.

Abel Malan

Onder-Voorsitter: Boere-Afrikaner Volksraad