Kom ons werk eerder saam

Soveel slegte dinge gebeur in die land, en midde-in is ‘n klompie volksgenote wat onder moeilike omstandighede hard werk om die volk en land weer op te bou. Lees ‘n mens die dinge wat in die land gebeur, stem dit jou negatief. Lees jy oor die positiewe dinge wat deur die Oranjesakekamer, Oranje Sake-insituut, Calvinistiese Alliansie en soveel ander gedoen word, raak jy opgewonde en gretig om ook ‘n bydra te lewer.
Die Vryburger het in hierdie gees ontstaan. Dit is ‘n projek deur vrywilligers wat probeer om ons volk bymekaar te hou en poog om die propaganda van die media teen te staan.
Maar, die afgelope sewe dae het een berig nou reeds meer as 200 kommentare gekry. Nie een van die kommentare het gehandel oor die berig nie. Die heel eerste een was reeds ‘n aanval op alle kerke en daarvandaan het dit in ‘n katgeveg ontaard.
In die riglyne vir kommentare wat voorheen gepubliseer is, is die voorwaardes baie duidelik uiteengesit.

Dit is uitgespel dat;
die kommentaarafdeling is bedoel om waarde toe te voeg deur bykomende feitelike inligting of agtergrond te verstrek of ewewigtige beredenering of bespreking aan te voor of te voer;
kommentare moet dus handel oor die onderwerp van die plasing waarby dit geplaas word, en daarby bly;
kommentare moet in goeie smaak wees;
kommentaar wat as persoonlike aanvalle op ander gebruikers, groepe, kerke of persone beskou kan word, of wat kwetsend, neerhalend, nydig of beledigend of afbrekend beskou kan word, of wat lasterlike, vuil- of skeldtaal bevat, sal so gou doenlik en sonder vooraf- of enige kennisgewing aan die plaser, verwyder word en die betrokke persoon kan summier verbied word van verdere toegang tot die kommentaarafdeling.
Die kommentaarafdeling mag nie vir advertensie of promosie gebruik word nie; Bevordering van bepaalde dogma’s, geloofs – en politieke oortuigings, organisasies en bewegings wat vreemd is aan die Christelik-Nasionale karakter van Die Vryburger, sal nie toegelaat word nie;
Knaende posterings ter ondersteuning of moontlike werwing van bogenoemde, of pogings tot indoktrinasie daartoe, sal verwyder word;
Die res van die riglyne kan hier gelees word. https://www.dievryburger.co.za/2015/10/gebruiksvoorwaardes-oor-kommentaarlewering/
Om dit net ook duideliker te stel. Die Vryburger probeer sy bes om diegene wat bymekaar hoort, weer by mekaar uit te bring. In die verband dus sal Boer, Afrikaner, Boere-Afrikaner as ‘n wisselterm gebruik word en sal volksverdelende aanmerkings onder hierdie name nie verder toegelaat word nie.
Geen dwepery van enige geloofsiening sal verder toegelaat word nie.
Ons benadruk weereens die Christelik-Nasionale karakter van die koerant en in hierdie gees en bewus van ons reg tot vrye assosiasie, wil ons steeds streef om eenheid onder volksgeledere te bewerkstellig.
Persone wat nie in ooreenstemming met dieselfde gees en karakter kommentaar wil lewer nie, word versoek om dit in goeie smaak met inagneming van ander se gevoelens te doen.
Dit sou net soveel aangenamer gewees het as daar meer eensgesindheid en ‘n aanduiding van samehorigheid uit die kommentare geblyk het.
Kom ons kyk of ons tesame weer vir ‘n mooi toekoms kan werk, pleks om onsself met kleinlike twiste lam te lê.
Daar is werk wat gedoen moet word. Laat ons nie langer talm nie.