Groei saam met die liggaam

“… terwyl ons … in alles sou opgroei in Hom wat die Hoof is, naamlik Christus, uit wie die hele liggaam … die groei van die liggaam bevorder …” (Efés. 4:15, 16).

 

Die liggaam van Christus, die kerk as versameling van alle gelowiges, moet altyd groei as teken dat hy lewe. Maar dan nie net in horisontale groei in getalle nie; eerder vertikaal: groei in geloofsdiepte, groei in heiligheid. Omdat elke deel van die liggaam saam met die liggaam groei, beteken deelname aan die groeiproses dat jy ook groei: al nader aan die Here, al sterker in die geloof. Om te verseker dat die liggaam bly groei, sorg die Here deur sy Gees dat elke lid groei. Daarvoor gebruik Hy die Woord van die Here, ’n aktiewe gebedslewe, deelname aan gesins- en gemeentegodsdiens, ens. Om deel te wees van die liggaam, is reeds ’n onuitputlike bron van  geluk. Maar om deel te wees van ’n geloofsgemeenskap, vertiendubbel die geluk. Deel hierdie geluk met jou gesin, jou mede-lidmate, jou vriendekring, jou kollegas, en oral waar jy met gelowiges te doen kry, en ervaar hoedat om te groei een lang stuk vreugde en geluk is.

 

Gebed: Hoe groot is u genade, o Here, dat U my deel gemaak het van u liggaam op aarde. Bewerk groei in my deur u Heilige Gees. Amen.