Gay-besluit appél verdiep NGK verval

“Talle persone is uiters gefrustreerd omdat die appél nou die kerk ­terugplaas in die posisie wat dit was voor die besluit oor gays.”

Hierdie was die reaksie van senior kerklui uit NG-geledere, wat nie in die openbaar kommentaar wou lewer nie.

Dit volg op ´n historiese appél – die eerste teen ´n besluit van ´n Algemene Sinode – teen die onlangse gay-besluit, wat deur kerkleiers tydens die sinode gestoomroller is.

Besware uit NG-geledere het nou hierdie hoogtepunt bereik, en hoe om hierdie appél te hanteer was hoog op die agenda van die moderamen se vergadering die afgelope naweek.

´n Kenner met wie Die Vryburger gepraat het, meen dat hierdie appél en vloed van streeksinode- en gemeente besware verdiep die verval in die NGK, wat werklik ´n tragiese toedrag van sake is.

Die kerk moet na Christelike eenheid en samesyn streef. Die gay-besluit en nou die storm wat dit ontketen, dien geensins die beeld van die kerk, of evangelie-verkondiging, in die wêreld nie.”

Voorts, deur langs die weg van kerkregtelike prosesse te besin oor ´n saak wat nie ter tafel geneem behoort te word nie, stel beide NGK kampe die Bybel ondergeskik aan hulle kerkreg-beskouing.

Hierdeur verskerp die NGK bloot die huidige verwarring, tot afbreuk van die Christendom.

Joffre Papenfus