Droogte – deeglike beplanning nodig

Om die erge droogte die hoof te bied, moet boere nou deeglike, en goed deurdinkte planne toepas om suksesvol te oorleef.

Dit is die mening van ’n landbou-ekonoom wat self ook midde in die droogte staan met sy boerdery., maar wat verkies om anoniem te bly.

Van die belangrikste maatreëls wat veeboere kan instel, is om die diere wat nog goed lyk te midde van die droogte, eenkant te hou omdat dit die sterker diere is wat ook moontlik vir aanteel doeleindes belangrik is.

Diere wat reeds tekens begin wys dat hulle agteruitgaan, moet so gou moontlik bemark word om gewigsverlies te voorkom, het hy gesê.

Diere moet ook met deeglike beplanning bemark word, afhangende van die diere se kondisie en die finansiële implikasies daarvan.

Waar moontlik moet ’n afsonderlike bankrekening gehou word van geld wat inbetaal word vir diere wat verkoop is weens die droogte. Alhoewel dit nie altyd finansieel moontlik is nie, kan dit baie help wanneer klimaatstoestande verbeter en vee aangekoop moet word.

Van die oorskot diere wat bemark word, se geld sal noodwendig gebruik word om voer te koop vir die kern-kudde wat op die plaas bly. Versigtige somme kan help om te bepaal of die fondse voldoende sal wees om die kern-kudde deur te dra tot die volgende reënseisoen aanbreek.

Ou hamels en ooie behoort eerste verkoop te word, waarna uitskot ooie en jonger hamels maar verkoop moet word, veral die diere wat besig is om te verswak.

Daarna kan ooie volgens hulle ouderdom bemark word, maar hulle moet eers geselekteer word sodat die swakste diere eerste verkoop word.

Daarna moet die verkleinde kudde ooie goed dopgehou word om seker te maak hulle sal oorleef, maar kan ook verkoop word as dit ’n noodsaaklikheid geword het.

Behou egter die kern-kudde en maak versigtige somme oor hulle vermoë om weer aan te teel om daarmee sekerheid te kry dat die aanteel vinnig genoeg sal wees om te oorleef as die reënseisoen begin.

Indien die weiding in kampe gedaan is, kan die kern-kudde in ’n “voerkraal” stelsel aangehou word waar minimum energie vermors word deur die diere wat dan nie nodig het om te soek na kos wat daar nie is nie.

Sorg dat watervoorsiening so goed moontlik is.