"Dogters, bly weg van migrante"

’n Vlaag van anti-migrante is besig om oor Duitsland te spoel, en onderwysers doen lustig mee deur skooldogters te vermaan om weg te bly van veral manlike migrante en Moslem gelowiges.

Politici was baie vinnig om onderwysers te kritiseer omdat hulle die skoolkinders vermaan om tog hulle eie veiligheid te handhaaf.

Die vermaning is ook vervat in die gesaghebbende tydskrif, “Journal of the Philologists’ Association” wat meld dat veral jong dames hulle moet distansieer van veral manlike Moslems en migrante.

In ’n verslag van die Duitse “Mitteldeutsche Zeitung,” wat daagliks vrygestel word, verskyn dieselfde waarskuwing, en word gesê skoliere en studente moet nie die risiko loop om met migrante om te gaan nie.

Die tydskrif wys daarop dat die migrante meestal ongeletterd is en wat Duitsland op bedenklike wyse binne gekom het vir onbekende redes.

Jongmense word dan ook gewaarsku oor hoe ’n onskuldige gesprek met die vreemdelinge kan lei tot groot verdriet.