Die Vryburger Kinderfonds

Dankie vir die bydraes wat die week ontvang is, ons is stadig maar seker besig om te vorder. Die mikpunt vir 31 Desember is steeds R120,000 teen R14,000 per week. As ons wil kan dit gedoen word.

Bankbesonderhede:

Rekening: Oranjekas Spaar en Krediet Koöp
Bank: Standard Bank
Tipe rekening: Tjek
Rekeningnr: 27 124 0490
Takkode: 01 05 45 (Silverton)
Verwysing: U naam en van of naam van die instansie wat skenking doen

Faks inbetaalstrokie na: 0865 369 953