Die Vryburger Kinderfonds.

Vryburger

Dankie vir die bydraes wat die week ontvang is: Die mikpunt vir 31 Desember is R120,000 teen R14,000 per week. As ons wil kan dit gedoen word.

Bankbesonderhede:

Rekening: Oranjekas Spaar en Krediet Koöp
Bank: Standard Bank
Tipe rekening: Tjek
Rekeningnr: 27 124 0490
Takkode: 01 05 45 (Silverton)
Verwysing: U naam en van of naam van die instansie wat skenking doen

Faks inbetaalstrokie na: 0865 369 953