Die begin van restitusie

Gedurende Apartheid het die blankes se belastings daarvoor gesorg dat bejaarde swartes pensioene kon ontvang. Nou neul dit omdat dit minder was as wat blanke pensionarisse gekry het en eis hulle dat daardie gelde nou aan hulle terugbetaal word.

Om hierdie nuwe “onregverdigheid” wat hulle gedroom het te verwesenlik, het honderde pensioentrekkers na die Unie­gebou geloop om ’n memorandum aan die presidensie te oorhandig.

Volgens hulle wil hulle hulle geld hê. Dit is glo nog ‘n ongelykheid van die verlede wat moet reggestel word.

Die feit dat hulle nie belastings betaal het nie, sal nie indruk op hulle maak nie.

Thebe Nkhi, hoofsekretaris van die nasionale vereniging van afgetrede staatsamptenare, het gesê hulle pleit al jare om vergoeding.

Frikkie de Bruin, hoofsekretaris van die Staatsdiens se Koördinerende Bedingingsraad, het gesê dit is ’n lang proses en daar kan nie net onmiddellik geld uitbetaal word nie.

Hy het ook genoem dat ‘n bepaalde bedrag geld is beskikbaar. En die mense val in verskeie kategorieë. Nie al die kategorieë kwalifiseer nie. Daar is derduisende aansoeke en daar moet nog bepaal wie kry hoeveel.