DAMCOM-miljoene vir slegs twee indiensnemings

Dit blyk dat die Minister van Hoër Opvoeding en Opleiding, Blade Nzimande se Dambuza Community Development Trust, uit sy eie ministerie bevoordeel word.

Na berig word, het die Seta vir die boubedryf, CETA, sowat R 5,8 miljoen betaal aan die trust.

Hiermee is opleiding aangebied aan sowat 94 studente, waarvan slegs twee tans werk gekry het, terwyl hulp met verkryging van betrekkings deel gevorm het van die trust se ondernemings aan die Seta.

Aldus berigte en foto’s op die trust se facebook-blad, word die geld moontlik vir ander doeleindes, waaronder kospakkies, aangewend, ofskoon dit nie bevestig kon word nie.

Verskeie studente het aan ´n Sondag-blad bevestig dat hulle “opleiding” het onder andere die bou van paaie in die omgewing ingesluit.

Benewens hierdie miljoene, het die AGRI-Seta sowat R 617,000 gegee vir landbou-opleiding, terwyl daar geen kursusse gereed is nie, aldus Naffesah Zondi, waarnemende trust-voorsitter.

´n Kundige in opleidingskringe het bevestig dat hier ooglopend iets skort:

Ten eerste, Seta toekennings is vir opleiding, welke beteken dat kursusse, infrastruktuur en vaardige personeel ´n voorvereiste is vir ontvangs van gelde.

Voorts is R 61,700 per kursusganger buitensporig vir ´n blote graad-11 vlak kursus – daardie bedrag kan byna die volle hoërskool-opleiding in ´n hoë-gehalte skool befonds.