Brood gaan duurder word

Alhoewel sekere ekonome meen die broodprys kon veel laer gewees het as wat dit tans is as meer koring geplant word in die land, is daar kenners wat reken die prys sou nie enigsins laer gedwing kon word nie.

Hoe meer koring geplant en geoes word, hoe laer sal dit die produsenteprys druk, maar produsente sê hulle plant minder koring omdat die huidige swak produsente prys en die hoër insetkoste die rede is.

Boere in die Swartland gebied sê die verbouing van koring word al minder winsgewend, en as meer koring aangeplant word om die prys laer te dwing, sal dit meebring dat niemand meer koring kan verbou nie.

Ondersoeke wat gedoen is toon dat broodprys reeds vir baie mense te hoog is en nie meer gekoop word nie.

In die afgelope 5 jaar het die prys met 42% gestyg, terwyl die produsenteprys slegs met 27% verhoog is.

Met die vooruitsig van ’n droë jaar, verwag produsente dat aansienlik minder koring aangeplant sal word, wat noodwendig die prys van koringprodukte soos brood sal beïnvloed.

Die styging in brood se prys is dus ’n gegewe.

Kommer bestaan dat die El Niño weerpatroon ook ander lande van die wêreld, waar koring produseer word, gaan benadeel, wat ’n algehele tekort aan koringprodukte kan meebring.

’n Styging in die prys van brood beteken nie dat die boer meer geld per metrieke ton koring kry nie, maar dat die meulenaar en broodbakker, asook die handelaar eerste is om meer geld te kry.