“Broederbond”- banke ´n EVV-teiken

Na verlede week se opmars na die Johannesburgse aandelebeurs, is ABSA die nuutste teiken in Julius Malema se visier.

Die EVV dreig om takke te beset, tensy 51% van die bank oorgedra word in “swart hande”.

Hulle beskuldig die bank van rassisme en dat dit bestaan omdat hulle met “Broederbond banke saamgesmelt het”.

Ofskoon datums nie bekend is nie, verwys hy na optredes in veral Sandton stadsgebied.

ABSA is tans onder beheer van Barclays, wat tot dusver nog nie op die eise gereageer het nie.

Een van ons ekonomiese ontleders meen hierdie eis kan interessante gevolge vir die bank se integriteit inhou.

Barclays was instrumenteel in die sanksiestryd om die ANC aan bewind te stel.

Nogtans moet ons nie die erns van hierdie kommunistiese aanslag op die ekonomie geringskat nie.

Juis Barclays en ander het daardie fout gedurende die 70’s en 80’s gemaak, toe hulle gereken het dat die monster wat hulle skep, hulle gedienstig gaan bly.