“Apartheid” was regstellende aksie?

Apartheid was ´n doeltreffende skema van regstellende aksie”

Hiermee wil akademici en politici probeer om die huidige onderdrukkende regime se beleids-vergrype te regverdig.

Daar word verder beweer dat blankes steeds uitermate bevoordeel word deur die ‘nuwe’ Suid-Afrika.

Die twyfelagtige verband wat tussen “apartheid” en “regstellende aksie” versin word, berus meer op populisme as op ernstige oorweging van die feite.

ANC-swaargewig Kgalema Motlanthe beweer dat die industriële omwenteling het net blanke volke bevoordeel, terwyl swart volke verslaaf is.

Só word al te graag na werkreservering verwys uit neo-rassistiese kringe, terwyl daar gerieflik verswyg word dat hierdie praktyk ingevoer is deur die Engelse sake-establishment en hul vakbond-vennote.

Juis die MWU en mynbase het hierdie tot skokkende hoogtes gevoer!

Oorhoofs beskou moet egter ook rekening gehou word met eie ontwikkeling in eie gebiede!

Ja, die swartman is sekere voorregte in blanke SA ontsê.

MAAR die witman is dieselfde ontsê in die swart SA!

Ter wille van wedersydse ekonomiese voordeel is beperkte ekonomiese migrasie wel toegelaat.

Sekere volke het die geleenthede aangegryp, ander het gekies om dit nie te doen nie.

Waar daar steeds volksgroei, volks-vooruitgang is, is die rede eenvoudig:

Die Afrikaner, soos die Republikeinse Boere en Voortrekker- Trekboer pioniers van vervloë dae, is pioniers, werkers, opbouers.

Ons is gelowig, daarom kan ons geduldig wees in verdrukking en ten spyte daarvan steeds werk aan die volkstoekoms wat ons roeping is.