Amerikaanse state weier migrante

Die terreuraanvalle in Parys het daartoe gelei dat sowat 24 goewerneurs van Amerikaanse deelstate reeds te kenne gegee het dat hulle nie gedienstig is met pres. Obama se beleid om 10,000 onwettige migrante op te neem in die VSA nie.

Die goewerneurs het in afsonderlike uitsprake bekend gemaak dat hulle nie sal toelaat dat Siriese migrante in hulle state gehuisves sal word nie.

Woordvoerders in die VSA sê dit is die sterkste teenkanting wat Obama nog gekry het teen een van sy beleidsrigtings.

In opvolging van die uitsprake van goewerneurs, het verskeie goewerneurs van Kanada ook besluit om geen migrante in hulle state toe te laat nie, wat groot druk plaas op die nuwe Eerste Minister, Justin Trudeau, om af te sien van die aanvanklike onderneming om onwettige migrante te huisves.

Kanada sou 25,000 Siriese migrante ontvang voor einde Desember vanjaar, maar dit blyk nie haalbaar te wees in die lig van besluite wat geneem is deur konserwatiewe goewerneurs nie.

Goewerneurs en burgemeesters het die federale owerheid van Kanada laat weet dat die beheermaatreëls by grense sodanig opgeskerp is dat die migrante nie gou toegelaat kan word nie, en dat talle state weier om enige Siriese asielsoekers te akkommodeer.

Republikeine het in die Amerikaanse Kongres besluit om nie die liberale Obama se begroting vir die huisvesting van migrante goed te keur nie, om sodoende die plan te verongeluk.

Republikeine het in die kongres gesê die besluit van Obama om migrante toe te laat, nadat gesien is wat in Parys gebeur het, ’n “dom, roekelose en dwase” handeling is.