Volstruisboere sug van verligting

Boere in veral die Klein Karoo, waar hulle met volstruise boer, is verlig toe die berig ontvang is dat die Europese Unie uiteindelik die verbod op volstruis-produkte opgehef het.

Die verbod wat bykans vier jaar geduur het, is die hoof oorsaak dat menige volstruisboere genoodsaak was om ’n ander bedryf te betree in ’n poging om ekonomies staande te bly.

Die opheffing van die verbod wat op vars volstruisvleis gegeld het, tree gedurende Augustus in werking.

Die volstruisbedryf was ernstig geknou weens die verbod, en het die Klein Karoo ekonomies geknel gedurende die tydperk.

Die bedryf, wat jaarliks ’n ekonomiese inspuiting gee van meer as R1 miljard, word allerweë beskou as ’n belangrike bedryf wat aan die land ook ’n bepaalde status verleen weens die uniekheid daarvan.

Suid-Afrika, en in besonder die Klein Karoo, is wêreldbekend vir die volstruisbedryf wat verskeie produkte lewer.

Aan sowat 52,000 mense word werk verskaf deur die volstruisbedryf, wat ook belangrik is vir die ekonomiese groei van die streek.