Oproep tot Volksverootmoediging

Die Boere-Afrikanervolksraad is op 25 September 2011 in ‘n volkseie verkiesing daargestel en met die mandaat beklee om kragtens die reëls van die Suid-Afrikaanse en Internasionale Reg selfbeskikking vir die Boere-Afrikanervolk te verkry.

 

Die benarde posisie waarin ons volk hom bevind, word by die dag duideliker in die aanhoudende vlaag terreuraanvalle en moorde op plase, die wettiging van praktyke wat teen Gods woord en die christelike gewete indruis, die uitsluiting van volksgenote uit die ekonomie net omdat hulle wit is, die transfomasie van Afrikaanse skole en universiteite na Engelstalige instellings, die verdraaiing van ons geskiedenis in skoolleerplanne, en ‘n wetgewende program wat groot onheil spel vir private eiendomsreg in Suid-Afrika.

 

Die Grondwet erken in beginsel die reg op selfbeskikking vir “enige gemeenskap wat ‘n gemeenskaplike kultuur- en taalerfenis deel… binne ‘n territoriale entiteit in die Republiek of op enige ander wyse, soos deur nasionale wetgewing bepaal.” (art. 235). Na meer as 21 jaar in die kussings, het die ANC-regering steeds geen vinger verroer om die bedoelde wetgewing op die wetboek te stel nie en het die Adjunk-president leedvermakerig daarop gewys dat die ANC as meerderheidsparty in die Parlement, eers oorreed sal moet word om sodanige wetgewing te steun — iets waartoe hulle weens hul openlike vyandigheid teen die Afrikaner, nie beweeg sal word nie.

 

Gevange onder ‘n grondwet wat teen ons volk se christelike karakter indruis, en polities ontmagtig weens ons getalsminderheid teenoor die res van die bevolking, kom volksgenote toenemend onder die besef dat ons menslike vermoëns en middele ons nie uit die toestand kan  red nie.

 

Daarom het daar herhaalde beroepe van volksgenote na die Volksraad gekom om, soos meermale in die verlede, ons volk op te roep om ons hulp en krag by die almagtige God te soek, wat die Beskikker is oor die lotgevalle van nasies en die geskiedenis van volkere; en wat ons weë deur geslagte bepaal en ons wonderbaarlik deur gevare gelei het. (Republikeinse Grondwet, 1961).

 

In antwoord op hierdie versugting roep die Volksraad alle volksgenote wat hulle daartoe gedronge voel, op om op die onderstaande plekke en datums byeen te kom in ‘n gees van verootmoediging, skuldbelydenis en smeking om God se hulp.

 

Terwyl besef word dat dit die gees behoort te wees waarin gelowiges gereeld in kerkgeboue en elders saamkom, asook dat Geloftedag spesiaal vir óns volk daargestel is om die verbond wat ons eens met God  gesluit het, na te kom, word vertrou dat so ‘n spesiale geleentheid ons mense in besonder onder die besef sal bring van ons algehele afhanklikheid van Hom, en van ons verpligting om op Hom te vertrou en elke dag volgens sy Woord te lewe.

 

Klerksdorp: 5 September om 11:00 te NHK Môrester, Charl de Klerklaan 10. Navrae: Alwyn de Klerk: 082 940 8825.

 

Worcester: 5 September om 10:00 te Biesenbachsaal, Kerkstraat (h/v Adderley- en Kerkstrate. Navrae: Willem van Staden: tel. 060 786 1313.

 

Beaufort-Wes: 12 September om 11:00 te AP Kerk, Blythstraat 32.

Navrae: Tiaan Theron: tel. 083 944 2290.

 

Bloemfontein: 12 September om 11:00 te Dankbaar CVO-skool, Ou Kimberleypad (R64), Sopieshoogte, Bainsvlei.

Navrae: Steyn van Ronge: tel: 082 574 5365.

 

Pretoria: 19 September om 11:00 te Hervormde Kerk Meyerspark, Havelockstraat 15, Wilgerpark. GPS: S25°44′ 27.34″; E28°19′ 54.97″.

Navrae: Andries Breytenbach: tel. 082 322 6590 of 012 802 4285.

 

Na afloop van elke verootmoedigingsdiens sal ‘n inligtingsvergadering by dieselfde lokaal aangebied word.