DIE GOEIE HERDER EN SY KUDDE

Ek is die goeie herder … en Ek lê my lewe af vir my skape … een kudde, een herder.

Joh. 10:14 – 16

 

Die Here Jesus vergelyk die ganse mensdom met ’n trop skape en hierdie skape is in kuddes verdeel – elke kudde met sy eie herder. Wie die ander herder of herders is, is nie ter sake nie; wat nou saak maak, is die feit dat elke gelowige kind van die Here aan sy kudde behoort. Dit is die enigste kudde waarin ware geluk en vreugde heers, want ons Herder verseker ons geluk deurdat Hy in ons plek sterf. Ons sal nooit die ewige dood smaak nie, maar lewe tot in ewigheid. Ons vrees nie die dood nie; ons lééf. Geen ander herder kan of wil dit doen ter wille van sy kudde nie, daarom kan daar in geen ander kudde lewe en geluk wees nie. Alle opregte gelowiges oor die hele wêreld en deur al die eeue vorm saam hierdie kudde van gelukkiges. Al weet ons nie eens van mekaar nie, deel ons in hierdie vreugde van kind-van-God wees. Leef dankbaar teenoor die Here om een van hierdie skare van begenadigdes te wees!