Lesers se hulp gevra

Twee getroue lesers van Die Vryburger wat probeer het om die veiligheid by Kleinfontein in stand te hou, is later van menseroof aangekla, en sou geen boete kry nie, maar tronkstraf.

Die regter was onverbiddelik!

Dit het die twee jongmanne genoodsaak om te appelleer. Die saak het daartoe gelei dat die twee wel die tronkstraf vrygespring het, maar sit nou elkeen met ’n rekening vir hofkoste en boete wat hulle nie werklik kan bekostig nie.

Volksgenote het ’n hulpfonds in die lewe geroep en vra mede volksgenote om ’n bydrae te maak wat inbetaal kan word by enige tak van Absa.

Let daarop dat die verwysingsnommer van uiterste belang is en moet aangedui word.

Besonderhede is soos volg en moet stiptelik aangedui word:

 

Naam van bankrekening:    Kleinfontein Spaar en Krediet

ABSA Tjek rekening nommer: 406 009 2627

Bank Takkode: 632005

Verwysing: 179G (Hierdie is krities belangrik!)