Leerlinge kies Christelike opvoeding

Skole wat nou in ’n hofsaak in gedwing word oor die Christelike etos van die skole, se leerlinge het in ’n opname getoon dat hulle verkies om in ’n skool hulle opvoeding te kry waar Christelike waardes nog toegepas word.

Van die leerlinge wat in die skole ondervra is, het slegs 3% te kenne gegee dat hulle nie ten gunste van sodanige etos is nie.

Die navorsing wat op versoek van Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse Skole (Fedsas) gedoen is, was onder sowat 7,000 leerlinge gedoen.

Fedsas staan die hofaansoek teen van die Organisasie vir Godsdiensonderrig en Demokrasie (Ogod) om drie hoërskole en drie laerskole te verbied om godsdienspraktyke by die skool toe te laat.

Ogod vra die hof om dit ongrondwetlik te verklaar dat een geloof bo ’n ander in openbare skole uitgeleef word.

Volgens die navorsers het leerlinge by die laerskole, waar ander vrae gevra moes word as by die Hoërskole, grotendeels aangedui dat hulle gelukkig is as daar gebid word by die skool. Slegs 5% was nie gemaklik daarmee nie.

Altesame 96% voel gelukkig wanneer hulle aan Jesus sou dink.

Ouers wat in die ondervraging deelgeneem het, het ewe positief gereageer. Sowat 85% van die ouers glo dat kinders se morele en geestelike ontwikkeling negatief geraak word as godsdiens uit die skole verdwyn.

Paul Colditz die Uitvoerende Hoof van Fedsas sê in ’n eedverklaring dat die meeste van die leerlinge floreer in skole met ’n Christelike etos.

Hy wys ook daarop dat dit nie in belang van die oorgrote meerderheid van leerlinge is om die etos te verander of om godsdiens uit skole weg te neem nie.