Afrikaans – politieke speelbal by Kovsies

Bloemfontein -. Afrikaans as akademiese voertaal is in gedrang by die Universiteit van die Vrystaat weens ‘n voorstel dat dit met Engels as onderrigtaal vervang word.

Die vise-kansellier en rektor, prof. Jonathan Jansen, het die gesprek ingelui met die opmerking dat die huidige taalbeleid van die universiteit ‘n probleem vir die meeste personeel en studente is.

Tydens ‘n onlangse vergadering is daar voorstelle vir ‘n enkelmedium onderrigtaal gedoen. Van die sake wat ter sprake gekom het, is dat afsonderlike klasse in Engels en Afrikaans die rasse skei aangesien die meeste swart studente die Engelse klasse bywoon en die Afrikaanse klasse meestal deur blanke studente ondersteun word, en dit is glo strydig met die universiteit se integrasiebeleid.

Voorts is daar selfs sprake daarvan dat studente in Afrikaanse klasse bevoordeel sou word omdat slegs essensiële inligting in Afrikaans vertaal word. Die herhaling van klasse in Engels en Afrikaans verdubbel die werklas van die dosente wat eerder hulle tyd aan navorsing en ander akademiese pligte moet spandeer.

Jansen het gesprekvoering oor die aangeleentheid aangemoedig.

Ondanks positiewe geluide oor Afrikaans as taal, het Jansen twee jaar gelede aangevoer dat Afrikaanse blanke skole en universiteite ‘n gevaar vir rasseverhoudinge in die land inhou. Destyds het hy voorspraak gemaak vir Engels as die sogenaamde taal van ‘versoening’ in die land.