Afrikaans – kombuistaal tot vryheidstaal

In veral die tydperk van die tweede taalstryd was Afrikaans onder geweldige druk vanuit die Engelse oord.

Na 1902 was Milner en andere vasberade om die oorwonne vyand te verkneg.

(oorwonne, kon ons volk steeds met eer uit daardie stryd tree)

Afrikaans word ons volk se kombuistaal: beskrywend, maar soos “Geus” en “Boer” van ouds word die spot van ´n vyand ´n daad van verset.

Aan moedersknie leer die kinders ons soetste taal en binne enkele dekades bloei Afrikaans in ons eie skole en universiteite.

Afrikaans word ´n taal om mee rekening te hou in die akademie, wetenskap en nywerheid.

En tog, so laat as na die Tweede Wêreldoorlog, sou Engelse “landgenote” haatdraend diskrimineer teen ons taal!

So uit die kombuis: kom ons laat vaar die gemaklike “toasted …” en geniet heerlike roosterbrood, met liefde berei én opbouend vir ons taal.

Ons jonger volksgenote moet verkieslik hul speletjies geniet, elektronies of andersins  –  die eerste plek met spele is aansienlik meer indrukwekkend as om “cool” te wees as die “top gamer”.

Trots-Afrikaans – want solank ek my taal suiwer handhaaf, sal daardie taal voortleef!

Joffré Papenfus