´n Gesondheids-ombud in die vooruitsig

Die aanstelling van Suid Afrika se eerste gesondheid-ombudsman is deur die Minister van Gedondheid, Aaron Motsoaledi, aangekondig.

Dit het plaasgevind tydens die minister se opening-toespraak voor ´n beraad oor regsgeneeskunde, vroeër hierdie week gehou is in Verwoerdburg.

Nieteenstaande geldige eise, blameer die minister regslui vir hul fooie en praktyke, wat eise onnodig verhoog en reeds instellings soos die Padongelukkefonds bankrot het.  Hy meen dat sulke optrede dreig om ook gesondheidsorg in duie te laat stort, en meld dat sekere regslui hospitale, en ander instellings, fynkam om gevalle te soek vir eise teen die staat.

Verskeie berigte het gedurende 2014 die soeklig geplaas op regspraktyke se optrede in gevalle van vergoedingseise.  Vergoedingseise word tipies teen tariewe van tot 25% van die skikkingsbedrag behartig.

´n Kenner, wat annoniem wou bly, meld dat daar sekerlik misbruike is wat vasgevat behoort te word.

Hy voeg egter by dat regulering van toelaatbare fooie dalk eerder die spesifieke probleem meer sinvol en koste-effektief kan aanspreek, óók dat beter opleiding en ´n terugkeer na die standaarde van weleer eerder kan bydra tot beter gesondheidsorg en minder eise weens nalatigheid, as om net die probleem te probeer reguleer.

Foto – Aaron Motsoaledi