Goedkoper mediesefondse van nader bekyk

Indien die mediese fondse se aantal lede kan vedubbel, is daar ’n sterk moontlikheid dat ’n nuwe kategorie ingestel kan word wat ’n goedkoop opsie is vir mense wat tot nog toe nie aan ’n fonds behoort nie weens die koste daaraan verbonde.

Verlede week het die Raad op Mediese Skemas (RMS) sy eerste konsultasies  met die bedryf gehad oor die moontlike vereistes wat vir mediese fondse moet geld in ’n opsie wat beskryf word as ’n laekoste-voordeelopsie.

Kenners wys daarop dat die laekoste-opsie slegs oorweeg kan word as die aantal lede wat tans aan ’n fonds behoort, met minstens 100% toeneem.

Die opsie is blykbaar ’n oorweging om die miljoene werkers wat tot hede nie aan ’n fonds behoort nie, te help om sekere dienste te geniet wat deur fondse aangebied kan word.

Nagenoeg 6 miljoen werkende mense in die land beskik nie oor ’n fonds nie, en as hulle ’n goedkoper opsie kan kry, sal dit tot almal se voordeel wees.

Die uitdaging is blykbaar om ’n opsie saam te stel wat vir die 6 miljoen aanvaarbaar is.

Milton Streak van Discovery Health Mediese Skema (DHMS). Se die huidige mediesefondsbedryf kan byna verdubbel, terwyl die bedryf tans stagneer.

Wetgewende vereistes, soos ten opsigte van voorgeskrewe minimum voordele (VMV’s), maak mediese fondse duur.

Laekosteopsies kan slegs suksesvol werk as daar vrystellings is ten opsigte van wetgewende vereistes.

Die byeenkoms is gekenmerk vir die positiewe gesindheid, en na afloop het een spreker daarop gewys dat die laekoste opsie selfs so min as R300 per lid per maand kan wees as alle werkendes by so ’n opsie sou inskakel wat tot nog toe nie aan een behoort nie.

Ontleders sê dit sal nodig wees om eers aandag te gee aan die behoeftes, bekostigbaarheid, en ander moontlikhede.

Onbeantwoorde vrae soos minimum voordele vir goedkoper opsies sal deeglike navorsing verg, en hoe lank moet die wagtyd wees vir die laekoste opsies.

Volgens sekere fondse soos Discovery, kan daar ’n tarief so laag as R300 wees as die voordele noukeurig ingewerk word.

Om optimale betrokkenheid te kry by die 6 miljoen mense wat tans nie aan ’n fonds behoort nie, behoort daar selfs klousules opgestel te word wat lidmaatskap verpligtend maak.

Tariewe sal met dokters onderhandel moet word, asook met hospitale, klinieke en apteke, was die algemene gevoel van die lede tydens die konferensie.