"Boere verdien ‘n dankie, nie moord"

Die staat het sy steun toegesê aan stappe om boere en gemeenskappe op die platteland se veiligheid te help verseker.

Die minister van landbou, bosbou en vissery, Senzeni Zokwana, het na ‘n ontmoeting met ‘n burgerregte organisasie gesê “boere het families. Hulle voed die bevolking. Hulle verdien ‘n dankie, nie ‘n moord nie”.

Die organisasie het op sy beurt benadruk dat die hoofdoel is om plaasmoorde te laat afneem  en opgemerk: “Afrikaners word dikwels deur senior politici as sondebokke uitgebeeld”.

As deel van ‘n sogenaamde vyfpuntplan is ooreengekom dat sterk standpunt ingeneem sal word teen individue wat bydra tot die aanstigting van geweld of diegene wat onverantwoordelike of radikale stellings maak wat inbreuk kan maak op die wedersydse respek en erkenning tussen die onderskeie gemeenskappe onderling.

Die departement het as deel van die plan ingestem om die organisasie te help om sy plaaslike veiligheidsinisiatiewe na ander gemeenskappe uit te brei indien nodig.

Daar is ook voorts oorgenkom dat die departement volle toegang sal hê tot navorsing rakende plaasmoorde deur die instansie. Daar is reeds met uitgebreide navorsing begin en ‘n gedetailleerde verslag sal voor die einde van vanjaar aan die minister verskaf word.

Foto – Senzeni Zokwana