Op die Volksakker – hoe gaan ons 2015 tegemoet?

Ons staan op die vooraand van ´n nuwe jaar:

dit stem mens tot nadenke van wat was en oor wat kom.

Lees ons kommentare en briewe val die (regmatige) klagtes van 2014 en verstaanbare kommer oor wat 2015 mag inhou op.

Waar daar enige positiewe klankie gevind word, is dit meestal die leë uitsprake van politici of hulle meelopers, of die pypdrome van die opsetlik naïewe “burgerlike samelewing” wat toenemend die regering se dienslewering wil aanvul.

Al hierdie het ook die angel van mens-gerigte denke in gemeen.

Ongevraagde, oningeligte en doodgewoon volksvreemde kommentaar ten spyt, het Die Vryburger die afgelope feestyd die ware sin van die herdenking van Christus se koms en van Geloftedag aan lesers uitgedra.

Hierdie en ander nuus dra onmiskenbaar die volkseie stempel van:

hoop dat 2015, wat dit ook mag bring, ook nog een tree op die vryheidspad sal wees;

vertroue dat 2015, goed of minder so, ons volk een tree nader sal bring aan die ideaal;

sekerheid dat 2015, of ons planne slaag of nie, in ons beswil sal verloop.

Ons het dit nie uit onsself nie, maar dit is ´n genadegawe aan gelowige volksgenote.

Vir hierdie volk was die kompas reeds vir meer as 300 jaar die ware gereformeerde leer, soos uitgedruk deur Jan van Riebeeck, uitgeleef deur Trekboer en Voortrekker en Boer.

Die Christelike geloof geskoei op daardie ware gereformeerde leer het ons voorsate gesterk by Vegkop, Bloedrivier en Majuba.

Dit het hulle ook gedra deur die bitter van Blaauwkrantz, die doodskampe en Vereeniging.

Geen van daardie voorsate het volksvreemde dwalinge aangehang nie, want wie homself vervreem van die ware geloof van sy volk, vervreem hom noodwendig van sy volkskap.

Ons voorsate het nooit kruipend voor die oormag broodjies van kompromis gebak en ter wille van geld en goed ´n geloofsvreemde grondwet onderskryf nie.

Hulle het wel in geloofsgehoorsaamheid die owerheid aanvaar, maar daarmee saam hulle beywer vir vryheid, altyd binne raamwerk van reg.

Dit het tyd geword dat die Afrikaner in 2015 sy oog weer vas vestig op God Drieënig.

Dat die Bybel weer as ons enigste lewens-kompas tot reg sal kom.

Dáármee gaan die ware Afrikaner 2015 tegemoet, werk ons in geloofsvertroue voort op die vryheidspad.

Dan kan ons inderdaad volkseie strukture skep vir diens, nie as humanistiese “Ja-broers” wat elkeen help nie, maar as volksgenote wat na ons eie eerste omsien.

Dan kan ons ook in ootmoed vermaan waar ander volhard op óf die dwaalweg van humanisme, óf oor die afgrond van volksverheffing steier.