Ons volk in 2015

Die Redakteur

Die Vryburger

Dit is maar riskant om jou lyf profeet te hou, maar in Suid-Afrika is daar ’n honger na inligting oor wat op ons wag, sodat mense hulle kan staal en posisioneer om die goeie en die slegte te hanteer.

Alles is ag geneem, kan ons aanvaar dat 2015 beter sal wees as wat 2016 gaan wees, maar slegter sal wees as 2014.

Dit beteken in kort dat dit elke jaar net slegter gaan in Suid-Afrika, behalwe vir ’n groep wat die septer swaai – dis nou diegene wat in sagte stoele sit en besluite neem, wat oorvloed geld het, wat kommervry verneuk en maak wat hulle wil omdat hulle ’n lekker lewe voer sonder enige toekomsvisie.

Ons gaan opgeskeep sit met beurtkrag, verhoogde belastings, groter korrupsie, meet misdaad, groter diskriminasie teen ons mense, en bowe al nog verder verarm weens ’n al swakker wordende ekonomie….

Ek dink ons behoort meer vir mekaar te doen, minder na mekaar te hap en te byt, eerder begrip toon in stede daarvan om te kritiseer en te verkleineer….

Ons gee ons op as ’n gelowige volk, maar ons optrede teenoor mekaar binne volksverband, wys ’n ander beeld – een van ongeloof waar naasteliefde geen plek het nie en waar enkelinge hulleself probeer verhef tot ’n vlak van foutloosheid en vry van enige sondes ….. en dit is die grootste sonde, want Christus het die Groot Gebod saamgevat van hoe ons Hom moet liefhê en ook ons naaste.

Lees ek die kommentare van sekere mense in Die Vryburger dan verstom ek my vir hulle liederlike gedrag, hulle liefdeloosheid, en hulle selfverheerliking.

Ek hoop die Redaksie sal in die komende jaar streng optree teen diegene wat aanvalle doen op die Christene en op Jesus Christus onse Heer. Ons kan werklik nie toelaat dat die klein klompie ongelowiges in ons koerant hulle ongeloof uitbasuin nie.

Mag 2015 ons volk op die Weg van Christus plaas!

 

Jan de Beer