Ons groet 2014

Die jaar het verby gesnel en die gebeure het mekaar, die een na die ander, in snelheid en felheid opgevolg.

Vir menige was dit ’n jaar van droefheid, hartseer en ontwrigting, vir ander dalk ’n beste in baie jare waar vreugde en voorspoed die lewens verryk het.

Vir die Boere-Afrikaner was dit ’n jaar waarin die suur en die soet mekaar afgewissel het, en alhoewel daar waarskynlik minder soetheid was, het dit tog weer die geloof versterk, die hoop laat opvlam en die liefde vir ons eie laat uitkring…..

Te midde van alles wat lelik is en wat oor die volk gespoel het, was daar die standvastigheid om voort te gaan en te bou aan dit wat moet lei tot waar volksvryheid helder deurbreek in ’n nuwe lewensfase.

Die eerste gesprekke rondom vryheid het plaasgevind. Die Boere-Afrikaner Volksraad het in alle erns daarmee begin en alhoewel dit op die oog af nie enige meetbare vordering toon nie, het die boodskap nie net by die kommunisties gesinde regering uitgekom nie, maar ook in Genève op Internasionale vlak gevestig.

Op plaaslike vlak het verskeie organisasies binne hulle eie raamwerk, tree vir tree vorentoe beweeg op pad na ’n nuwe, vrye toekoms vir ons volk, wat ons in pas bring met talle ander volke regoor die wêreld wat dieselfde vryheidstrewe openbaar.

Te midde hiervan is daar diegene wat die geloof, hoop en liefde verwring deur neerhalend, beledigend en selfs bedenklik optree teenoor vryheidliewende volksgenote.

Met ’n bekommerde hart oor die toekoms, groet ons die jaar 2014 en hou ons vas aan ons Skepper om ons die jaar 2015 in te neem sodat ons met harde werk en vurige liefde die stryd kan voortsit.

Die groei en vooruitgang wat Die Vryburger beleef het in die afgelope jaar gee rede om onwrikbaar en in dankbaarheid voort te gaan met die werk waarmee ons besig is. Dit is en bly ons strewe om nuus te bring wat werklik saakmaak. Ons hoop om vanjaar verder te bou aan dit waarmee ons begin het – een deel hiervan is om die Kinderfonds te versterk, en die eerste leerlinge te help met die middele waaroor ons reeds beskik.

Redakteur