Ongerymdhede met matrieksamen.

Die voorsitter van die Umalusi-raad, prof. John Volmink het teleurstellende nuus vir matrikulante in Natal en die Oos-Kaap. 

Hoewel die raad goedkeuring gegee het vir die matriekklas van 2014 se uitslae, sal leerlinge van 58 skole in hierdie provinsies nie hulle uitslae op Dinsdag 6 Januarie kan kry nie, nadat dit aan die lig gekom het dat hulle grootskaals van mekaar afgeskryf het. 

Die departement van Basiese Onderwys sal nou verdere ondersoek instel.

Umalusi is die raad wat gehalte in algemene onderwys en opleiding moet verseker. Dit is ook die raad se plig om enige eksamenongerymdhede bekend te maak.

Volgens Volmink was daar nie vanjaar vraestelle wat uitgelek is nie, maar ‘n nuwe onding het kop uitgesteek waar leerlinge van mekaar afgeskryf het. Die nasieners het dit agtergekom toe leerlinge se antwoorde, reg of verkeerd, almal dieselfde was.