´n Perspektief op konstruktiewe verset

Onlangs is gewys op die nut van gesonde skeptisisme, die noodsaak om die uitsprake en optrede van “leiers” en “volks-organisasies” te toets.

In 2014 is op volksterrein veel geskryf en gesê oor verset.  Baie van diegene wat met groot vertoon die Rebellie en martelare soos Jopie Fourie “herdenk” het, gaan onverpoosd voort om die vryheid wat Jopie Fourie so na aan die hart gelê het te verwater, of doodgewoon te verraai.

In hierdie rubriek is u reeds bekend gestel aan volkseie instellings en aksies, nogtans is daar diegene wat verdeeldheid in die hand werk deur telkens hulle eie mishopie te skep met geld en halwe waarhede.

Hierop is daar net een vraag wat u moet antwoord:

wie werk verdeeldheid: ons wat van voor 1994 gewaarsku het teen wat in 2014 deur ander “ontdek” is, wat reeds 5, 10 en 20 jaar stry vir volksvryheid? 

Of diegene wat slegs “nuwe” aksies loods op elke terrein waar volksvryheid vastrap en ons mense verlei met leë drome van “kulturele vryheid”?

Besluit maar self.

In die gees van Jopie Fourie en ander volkshelde vóór en ná 1914 moet ons egter daarteen waak om nie hulle opoffering gering te skat nie.  Ons mag daardie opofferings ook nie goedkoop maak deur leë gebare nie!

Kom ons neem die woorde van ´n ander volksheld, Paul Kruger, ter harte, om met eenheid van sin en gees weer op te bou wat vernietig is.

Terwyl ons kerke en ons kultuurliggame ons die nodige rigting gee, kom ons werk ook aan dienslewering en praktiese oplossings.

Indien ons ons volksekonomie ondersteun en uitbou, skep ons die nodige platvorm waardeur ons, of ons kinders na ons, weer ons vryheidstrewe kan realiseer.

Daaruit kan ons die middele bekom vir dienslewering en steundienste úít eie geledere, vír eie geledere.

Dít is konstruktiewe verset:

Na 1902 en weer na 1914 het ons volk die uitdagings van hulle dag konstruktief aangepak.

Kom ons verbind ons opnuut om ook in 2015 en verder die struikelblokke van ´n vreemde regime konstruktief die hoof te bied en ons eie ideale, binne ons eie strukture, na te streef.