Groter beheer gevra

Die Redakteur

Die Vryburger

Eerstens my dank aan ’n vorige briefskrywer wat vra dat die redaksie strenger moet optree teen die ongelowiges wat aanvalle doen op Christene en meer in besonder op Jesus Christus.

Ek glo dat die aanvalle moedswillig gedoen word in die hoop om daarmee ons volk weg te ruk uit ons verankerde geloof in Jesus Christus, ons Heer en Saligmaker.

Ek versoek die redaksie om sterk standpunt in te neem en seker te maak dat hierdie pragtige koerant nie besoedel sal word met die ongure van ongelowiges wat doelgerig daarop ingestel is om die Koninkryk van God aan te val nie.

Myns insiens is hulle duiwelse boodskappers.

Daarom is dit u plig as redaksie om hulle insette te blokkeer, en behoort u beleid sodanig te wees dat enige kommentator wat die Christengeloof aanval, geblokkeer te word om insette te lewer.

Ek hoop dit is moontlik, want ons word moeg vir hierdie ongelowiges se gedurige aanvalle.

Jannie Uys

Vrystaat