Watse moord is dit?

Die koerante is vol van allerhande moorde, die een meer afgryslik as die ander, die een minder geregverdig as die vorige, maar almal wat moordenaars is, of een word, het ’n nuk en ’n gier wat ek nie verstaan nie.

Dit  wat in die strate, huise en die suip-plekke gebeur is onverstaanbaar, maar soms meer duidelik as daardie een soort moord wat ek nimmer sal verstaan.

Dit is die moordenaars wat die Afrikaanse taal vermoor – ja, daar is diegene wat die Britse dialek ingooi as hulle praat, maar hulle is teisteraars, nog nie finale moordenaars nie.

Die moordenaars is die manne en vroue, hoog geleerd en beklee groot en belangrike poste – hulle is poffies, ander noem hulleself dosente, of lektor, en hulle is almal medeverantwoordelik vir die moord op Afrikaans, die soetste taal….

Kyk maar na die javels daar by Stellenbosch – dis nou Matieland van eergister, waar die klomp geleerdes die handdoek ingegooi het en ’n volkstradisie van 96 jaar met een haal van ’n pen deur getrek het om te vernietig….

Nou jaag hulle resies om die taal van die onderdrukker die hoofdis te maak by ’n universiteit wat vir byna ’n eeu, kwalik die vreemde taal kon besig.

Dit is moordenaars wat geen genade behoort te ontvang nie, want hulle pleeg moord op ’n taal wat dit verdien om as eerste taal in die klaskamers gebruik te word.

Gelukkig is daar een opvoedkundige inrigting, die AP Akademie wat vasstaan by Afrikaans, en weier om moordenaar te word.

Drie hoera’s vir die stigters wat ons volk universitêre opleiding bied in die taal van ons volk, in die gees van die Christelik-nasionale atmosfeer, waar roem en eer aan die Skepper gegee word, nie aan moordenaars nie…

 

Clem de Klerk

Die skrywer is ’n boorling van die Oos-Kaap, in die dorp waar die eerste Taalmonument opgerig is langs die Burgermonument.