Waan

“Mensekind, sê aan die vors van Tirus: So spreek die Here HERE: Omdat jou hart hoogmoedig was en jy gesê het: Ek is ’n god, ek bewoon ’n godewoning in die hart van die seë — terwyl jy tog ’n mens is en geen god nie — en jou hart gemaak het soos die hart van ’n god;…Sal jy werklik sê, in die aangesig van hom wat jou doodmaak: Ek is ’n god! — terwyl jy tog ’n mens is in die hand van hulle wat jou deurboor, en geen god nie?” – Eseg. 28:2,9

Dit is algemaan vandag vir mense om god te wil wees, ten minste in hul eie lewens. Die gedagte is duidelik sigbaar in Invictus, die gunsteling gedig van die terroris Mandela wat lees: “I am the master of my fate, I am the captain of my soul”. Sommige gaan selfs sover as om te sê dat elke mens eintlik godheid in homself het en net sy volle potensiaal moet bereik.

Die Bybel stel duidelik dat daar net een God is. Aan elkeen wat dus dieselfde waan as die vors van Tirus openbaar word die vraag ook gestel. As jy soos elke ander sterflike mens tot jou dood kom, sal jy dan voor die regterstoel van die ware God ook nog jouself probeer oortuig?