Vryheid

Die ewige stryd om vryheid woed in verskeie wêrelddele waar minderhede deur ander oorheers en regeer word, maar die strewe na vryheid is nie iets wat oornag gedemp kan word nie, want daardie vryheid is ingebed in die nasionalisme van ’n volk.

Die mense van Katalonië het aangedui dat hulle volk byna eenparig ten gunste van onafhanklikheid is, en die Skotse dame wat nou die nuwe leier van die Skotse Nasionale Party is, het ’n beslistheid in haar wat prysenswaardig is.

Op eie bodem het volksgenote die afgelope naweek ’n beraad gehou waartydens die vryheidsideaal weer skerp na vore gekom het.

Die beraad het gefokus op selfbeskikking in ’n eie vaderland, en die opmerking is gemaak dat volksgenote, wat ’n vryheidsideaal koester, nie mekaar moet wantrou en verwerp nie.

Die nuus was die afgelope naweek oorheers deur die herdenking van die val van die Berlynse Muur 25 jaar gelede.

Die wêreldheersers het na afloop van die Tweede Wêreldoorlog hulle aangematig om die Duitse volk in twee te skeur deur die oprigting van ’n vervloekte muur wat uiteindelik die dood van baie mense sou veroorsaak wat probeer het om oor die muur te kom na hulle familie en na vryheid.

Dit is nou ’n kwart eeu later nadat die muur afgebreek is, en die Duitsers sukkel steeds om weer ’n hegte volk te word soos voorheen.

Hierteenoor het die goeie bedoelings van Suid-Afrika om die verskillende volke van die gebied afsonderlik na onafhanklikheid te lei, sonder om bloed te vergiet, die woede van die wêreldheersers ontketen, want dit sou hulle plan van ’n een-wêreld-nasie kelder.

Vandag sit hierdie wêreldheersers met ’n nuwe probleem. Die blankes van Suid-Afrika is tydelik uitgeskakel, maar die Skotte, Walliesers, Iere, Kataloniërs, en talle ander klein volke is besig om op te staan om hul verlore vryheid op te eis.

Van hierdie volke is reeds vir eeue onderdruk deur heersers wat dit ten doel het om oor die wêreld te heers asof dit een nasie is.

Nasionalisme word egter nie maklik gedemp of vernietig nie. Oor baie eeue is bewys dat kultuur, tradisie en geloof van ’n volk nie maklik vernietig word nie.

Die gebeure van die afgelope dae behoort elke volksgenoot wat dit erns maak met die vryheidstrewe, tot nadenke te stem, want ons vryheid is van veel groter belang as die onderlinge verskille wat soms verhef word tot beginsels.

Laat ons dan eendragtig strewe na die vryheid wat wink op die horison.

Redakteur