Vryburger Kinderfonds groei sterk

Die onlangs gestigte fonds ten behoewe van verarmde volksgenote, wat bekend staan as Die Vryburger Kinderfonds is besig om sterk te groei, en oortref alle verwagtinge.

Die bestuur van die Kinderfonds sou baie graag elke donateur persoonlik wou bedank vir hulle bydraes, maar talle inbetalings is anoniem gemaak en kan die skenkers nie direk bedank word nie.

Die bestuur wil deur middel van Die Vryburger hulle dank en waardering uitspreek teenoor elke skenker wat dit hulle erns gemaak het om hulle te ontferm oor kinders wat in moeilike omstandighede grootword.

“Ons wil elke leser aanmoedig om veral gedurende die Feestyd ook aan die kinders te dink”, het ’n woordvoerder van die Kinderfonds gesê.

Alhoewel die Kinderfonds daarop konsentreer om verarmde volksgenote se kinders te subsidieer sodat hulle ’n behoorlike skoolopleiding kan geniet, glo die bestuur dat dit die beste geskenk is wat aan hulle gegee kan word.

Die Vryburger Kinderfonds wil die eerste leerlinge identifiseer wat, waar moontlik, in 2015 gehelp gaan word om ’n Christelike opvoeding te ontvang in skole wat daartoe verbind is.

Die Kinderfonds se bankbesonderhede is beskikbaar op die hoofblad van Die Vryburger.