Val van Berlynse Muur is boodskap van geloof

As ‘n Oos-Duitser is dit heel gepas dat kanselier, Angela Merkel, saam met die Duitse volk die val van die Muur vyf en twintig jaar gelede herdenk.

Die dag se verrigtinge het met trompetgeskal begin soos die ‘ramshorings’ wat geblaas is tydens die val van Jerigo se mure.

In ‘n buitegewoon emosionele toespraak het sy die val van die Muur op 9 November 1989 beskryf as ‘n oorwinning vir vryheid oor gebondenheid en gesê “dit is ‘n boodskap van geloof vir vandag en die toekoms, geslagte wat die mure kan afbreek, die mure van diktators, geweld en ideologieë.”

Merkel het haar toespraak gelewer by die Berlyn Gedenk-Muur wat ‘n 220 meter Muur-gedeelte is van die oorspronklike 155 kilometer lange skeiding tussen Oos- en Wes-Duitsland.

Te midde van die herdenkingsvieringe het stemme opgegaan dat die voortgesette geskille tussen die supermoondhede dreig om ‘n nuwe Koue Oorlog te begin. Een daarvan is die voormalige Sowjet-leier, Michail Gorbatsjof, wat sê die wêreld is op die drumpel van ‘n nuwe Koue Oorlog en dat sommige meen dit het reeds begin. Wie sal beter weet as juis Gorbatsjof wat bekend staan as die Sowjet-leier wat die einde van die Koue Oorlog destyds ingelui het?