Vaardigheidstekort kos miljoene Rand

Die Departement van Gesondheidsdiens in die Vrystaat betaal maandeliks sowat R5 miljoen aan ’n private instansie vir die lewering van ambulansdienste.

Die Buthelezi-ambulansdiens funksioneer regoor die provinsie om die tekort aan vaardige paramedici en ambulanse van die staat, aan te vul.

Die provinsie se woordvoerder oor ambulansdiens (EMS), Reuben Ruiters, het erken dat die tekort aan gekwalifiseerde paramedici en ambulans voertuie ’n ernstige probleem is.

Ruiters sê die Departement betaal die Buthelezi ambulansdiens maandeliks op ontvangs van ’n faktuur.

Buthelezi se 48 ambulanse bedien die grootste deel van die Vrystaat aangesien die provinsie se paramedici te min is.

Die provinsie se personeel wat ambulansdiens verrig, is nie gekwalifiseerde paramedici nie. Slegs sowat 15% van die mense is behoorlik gekwalifiseer.

’n Woordvoerder het daarop gewys dat regulasies vereis dat paramedici minstens oor matriek met wiskunde en wetenskap moet beskik om oorweeg te word, wat beteken dat 85% van die personeel nie oor die vereiste kwalifikasies beskik om diens te doen nie.

Die Departement beskik oor 133 ambulanse vir die provinsie wat glo beman word deur sowat 1,600 werkers.

Volgens die Departement kort hulle meer as 130 ambulanse en benodig glo ’n verdere 1,400 werkers.